FAITE SOCIA

Grazas as socias e socios do Instituto de Estudos Chairegos podemos desenvolver a nosa acción cultural.

Cunha cota ANUAL de 30€ ademais de colaborar coa nosa agrupación cultural terás dereito a todas as publicacións do Instituto de Estudos Chairegos, que serán enviadas gratuitamente, e á asistencia a todos os actos organizados pola entidade.

Se queres comezar a colaborar co IESCHA déixanos os teus datos e poñerémonos en contacto contigo.

Protección de datos

En cumprimento do estabelecido na lexislación correspondente de protección de datos de carácter persoal, damos conta de que ao remitirnos este formulario, os seus datos quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros do Instituto de Estudos Chairegos. Así mesmo, as persoas interesadas poderán solicitar a modificación ou cancelación dos mesmos enviando un correo electrónico a info@estudoschairegos.gal.

Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.

Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal, podendo ter acceso aos mesmos, de forma incidental, os encargados de manter a web en funcionamento.

Prazo: Os datos serán tratados durante o tempo necesario para o seu tratamento segundo as finalidades descritas, até a cancelación por parte da persoa titular dos datos ou a perda de relevancia do seu uso.

Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: info@estudoschairegos.gal

Para máis información consulta a nosa política de privacidade.

Vindeiras actividades

Esta web emprega cookies propias para o seu correcto funcionamento. Ao premer o botón Aceptar, aceptas o uso destas tecnoloxías e o procesamento dos teus datos para estos propósitos.    Máis información
Privacidad